ฮานอย ฮาลอง

ฮานอย ฮาลอง
Dalaco Travel

ทัวร์โคด์ : N3044FD

โรงแรม : | ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : ติดต่อ | ยานพาหนะ :

ออกเดินทางที่ : ตามสั่ง

จอง

ติดต่อ +84473009119  เพื่อสอบกามข้อมูลโดยตรง

ฮานอย-ฮาลอง

(3วัน2คืน)

+ วันแรก: 

9:35:    รถปรับอากาศและไกด์รับคณะที่สนามบิน (สายการบิน BKK-HAN BY FD462 ( 08.40 )

 • นำคณะเดินทางด้วยรถปรับอากาศสู่ฮาลอง

 • ล่องเรือชมความงดงามและบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติคของอ่าวฮาลอง ซึ่งที่นี่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสเกาะหินน้อยใหญ่ตั้งเรียงรายกว่า 3,000 เกาะ 

 • ชมความงามของ ถ้ำ เทียน กุง (dong thien cung) ซึ่งมีหินงอกหินย้อยสวยงามตระการตา 

 • ชมเกาะไก่ชน 

 • ชมหมู่บ้านชาวประมง 

 • รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (มื้อแรก)

18:00:    นำคณะเข้าที่พัก ทำธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่2) 

 • ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน (Night Market) แหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง 

 • พักผ่อนกันตามอัธยาศัย 

 

+ วันที่สอง: 

6:00:    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่3)

 • นำคณะเดินทางเที่ยวชม สุสานโฮจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho Chi Minh) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 ใช้สำหรับบรรจุศพอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น (ปิดบริการทุกวันจันทร์ วันศุกร์ และช่วงในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) 

 • ทำเนียบประธานาธิบดี สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง 

 • บ้านพักโฮจิมินห์ 

 • เจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว 

 • พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) รูปแบบของอาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่ มีการจัดแสดงนิทรรศการมากมาย มีการถ่ายภาพขาวดำ ในสมัยสงคราม ซึ่งจะได้เห็นความเป็นอยู่ของเหล่าทหารกู้ชาติและเรื่องราวการสู้รบในสมัยครามเวียดนาม

 • จัตุรัสบาดิงห์ 

12:00: รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4) 

 • ทะเลสาบคืนดาบ (Ho Hoan Kiem) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย 

 • วัดหง็อก เซิน (Ngoc Son) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่าอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบคืนดาบ ข้ามไปยังวัดโดย้สะพานเทฮุก (The Huc) หรือ สะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย 

 • ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ที่โรงละครหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งแสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หาชมได้ที่นี่ที่เดีย

 • ช้อปปิ้งของฝากย่านถนน 36 สาย แหล่งรวมสินค้า OTOP เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับมากมาย. 

19:00: รับประทานอาหารค่ำ(มื้อที่5) 

 • เข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย  

 

+ วันที่สาม: 

6.00:    รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่6) 

 • เดินทางสู่สนามบินโหน่ย บ่าย กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน HAN-BKK BY FD463 (09.35)

Chia sẻ thông tin này tới bạn bè

ทัวร์อื่นๆ