ฮานอย ฮาลอง นิงบิง

ฮานอย ฮาลอง นิงบิง
Dalaco Travel

ทัวร์โคด์ : N4036VN

โรงแรม : | ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : ติดต่อ | ยานพาหนะ :

ออกเดินทางที่ : ตามสั่ง

จอง

ติดต่อ +84473009119  เพื่อสอบกามข้อมูลโดยตรง

 

ฮานอย-นิงบิ่งห์-ฮาลอง

(4วัน3คืน)

+   วันแรก:

14:10:    รถปรับอากาศและไกด์รับคณะที่สนามบิน สายการบินBKK-HAN (VN610 / 12.20-14.10) 

 • นำคณะออกเดินทางสู่นิงบิ่งห์ เมืองเก่าที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติมีพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่ราบลุ่ม นาข้าว จนถูกขนานนามว่า ”ฮาลองบก” 

19:00:    นำคณะเข้าสู่ที่พัก ทำธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่1)

+    วันที่สอง : 

6:00:    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่2) 

 • ล่องเรือที่ฮาลอง ชมวิวทิวทัศน์ชมบรรยากาศที่สองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน น้ำที่ใสสะอาด บรรยากาศแบบโรแมนติก ล่องเรือลอดถ้ำตามก๊ก และชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนามเมืองนิงบิ่งห์

 • รับประทานอาหารกลางที่นิงบิ่งห์(มื้อที่3) 

 • เดินทางสู่อ่าวฮาลองชึ่งเป็นสถานที่มรดกโลกแห่งประเทศเวียดนาม

18:00:    นำคณะเข้าที่พัก ทำธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่4) 

 • ช้อปปิ้งที่ตลาดกลางคืน (Night Market) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง 

+    วันที่สาม: 

6:00:    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่5)

 • นำคณะล่องเรือชมความงดงามและบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติคของอ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสเกาะที่มีหินน้อยใหญ่ตั้งเรียงรายกว่า 3,000 เกาะ 

 • ถ้ำเทียน กุง (Thien Cung) มีหินงอกหินย้อยสวยงาม

 • เกาะไก่ชน เกาะหินรูปร่างคล้ายไก่ชน

 • ชมหมู่บ้านชาวประมง 

12:00:    รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 5) 

 • เดินทางกลับสู่กรุงฮานอย 

 • ทะเลสาบคืนดาบ (Ho Hoan Kiem) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย 

 • วัดหง็อกเซิน (Ngoc Son) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่าอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบคืนดาบ ข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยใช้สะพานเทฮุก (The Huc) หรือสะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย 

 • ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ที่โรงละครหุ่นกระบอหน้ำ ฮานอย ที่แสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และหาชมได้ที่นี่ที่เดียว

19:00:    รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร(มื้อที่ 7) 

 • นำคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

•+   วันที่สี่ : 

6:00: รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่ 8) 

 • เดินทางไปที่สุสานโฮจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho chi Minh) วีรบุรุษของชาวเวียดนาม ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 ใช้บรรจุศพอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์  วันศุกร์ และช่วงในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน)

 • ทำเนียบประธานาธิบดี สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง 

 • ชมบ้านพักโฮจิมินห์ 

 • เจดีย์เสาเดียว (chua Mot Cot) เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว 

 • พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) เป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่ มีการจัดแสดงนิทรรศการมากมาย มีการถ่ายภาพขาวดำในสมัยสงคราม ซึ่งจะได้เห็นความเป็นอยู่ของเหล่าทหารกู้ชาติและเรื่องราวการสู้รบในสมัยครามเวียดนาม

 • จัตุรัสบาดิงห์ 

12:00: รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9) 

 • ชมวิหารวรรณกรรม วิหารวรรณคดี หรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่า วันเหมียว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลี ถาย โต่ (Ly Thai To) อุทิศให้แก่ท่านศาสดาขงจื้อ วิหารนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม ในบริเวณวิหารแบ่งออกเป็นลาน มีกำแพงล้อมรอบ 5 แห่งด้วยกัน เมื่อรอดซุ้มประตูหลังประตูทางเข้าใหญ่เข้าไปข้างในเป็นทางเดินปูหิน ข้างทางเดินเป็นบ่อน้ำ ผ่านลาน 2 ลานแล้วจะเห็นประตูกำแพงใหญ่ชื่อว่า ได๋แถงห์โมน เป็นสัญลักษณ์ของกรุงฮานอย  

 • นำคณะไปสนามบิน กลับกรุงเทพโดยสายการบิน HAN-BKK ( VN833 / 1615-1805 )

 

Chia sẻ thông tin này tới bạn bè

ทัวร์อื่นๆ