โฮจิมินห์ ฟานเทียด มุยเน่ ดาลัด กุ๋จี

โฮจิมินห์ ฟานเทียด มุยเน่ ดาลัด กุ๋จี
Dalaco Travel

ทัวร์โคด์ : S5019FD

โรงแรม : | ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : ติดต่อ | ยานพาหนะ :

ออกเดินทางที่ : ตามสั่ง

จอง

ติดต่อ +84473009119  เพื่อสอบกามข้อมูลโดยตรง

 นครโอจีมินห์ – ฟานเทียด – มุยเน่ – ดาลัด

( 5วัน4คืน )

วันแรก :

9:00 : รับคณะที่สนามบิน โดยรถบัสปรับอากาศ (สายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบิน SGN-BKK (FD650 / 7:45-9:15 )) 

 • พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สงคราม 

 • ทำเนียบเอกภาพ (HOI TRUONG THONG NHAT) เดิมอาคารที่อยู่ในที่แห่งนี้มีชื่อว่าพระราชวังวังโนโรโดม ซึ่งได้ก่อสร้างขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ 2411 และในช่วงที่สหรัฐฯ หนุน โง ดิ่ญ เสี่ยม ยึดครองภาคใต้เวียดนาม พระราชวังก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อปี พ.ศ 2497 จนมาถึงปลายปี พ.ศ 2505 ทำเนียบเอกภาพก็ถูกก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่า พระราชวัง (Doc Lap) ในช่วงสงครามนั้น สหัฐอเมริกาได้ใช้เป็นศูนย์บัญชาการมาจนถึงวันที่ 30 เมษายน ปี พ.ศ 2518 ซึ่งเป็นวันที่ชาวเวียดนามได้รับอิสระภาพกลับมาได้ จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นทำเนียบเอกภาพ ขณะนี้ในทำเนียบฯ ยังคงเก็บรักษาห้องต่างๆ ที่มีในอาคาร 5 ชั้น จำนวน 100 ห้องไว้ได้อย่างสมบูรณ์ มีทั้งห้องพัก ห้องประชุม ห้องรับแขก ห้องวางแผนยุทธศาสตร์ที่ยังคงไว้สภาพเดิม 

12:00:     รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) 

 • เมืองฟานเทียด ชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนามภาคใต้ระหว่างการเดินทางชมวิวสองข้างทางและบรรยาการที่รายล้อมไปด้วยภูเขา

18:00:    รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) 

 • พักผ่อนกันตามสบาย.

วันที่สอง :

6:30: รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) 

 • ทะเลทรายสีแดงมุ่ยเน่ ( Red and White sand dunces ) นำคณะเที่ยวชม ทะเลทรายแดงมุ่ยเน่ (Red and White sand dunces) ชมวิวภูเขาทรายแดงที่ยาวสุดลูกหูลูกตา กิจกรรมเล่นสไลด์เดอร์บนสันทราย 

 • สวยเตียน (Suoi Tien) หรือ แกรนแคนยอนเมืองมุยเน่ เดินเล่นและแช่น้ำในลำธารเล็กๆที่ไหลผ่าน ถ้ามองจากภาพมุมสูงทั้งสวยและแปลกตา 

 • หมู่บ้านชาวประมง (อ่าวจอดเรือมุยเน่) สถานที่ที่มีเรือนับร้อยๆ ลำมาแวะหลบพายุและคลื่น ชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวจอดเรือ วิถีชีวิตชาวประมงและชมเรือกระด้งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรือพื้นบ้านมุยเน่ 

 • รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 4) 

12.00    เดินทางสู่เมืองดาลัด ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง 

18.30 ถึงเมืองดาลัดที่ได้รับขนานนามว่าเหมือนเมืองปารีสตะวันออก เมืองที่แสนโรแมนติก ได้ชื่อว่าเป็นหุบเขาแห่งความรัก 

 • เยี่ยมชมบ้านผลงานของลูกชายประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนามที่จบสถาปัตยกรรมจากฝรั่งเศส และได้แรงบันดาลใจในการสร้างบ้านทรงแปลกๆ เป็นโพรงต้นไม้ และมีหน้าคน บนเนินเขาดาลัด ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเวียตนาม อุณหภูมิเย็นสบายตลอดทั้งปี ราว 15-25 องศาเซลเซียส  

 • รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 5) 

 • นำคณะเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม :

6:00:    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) 

 • ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวเมืองดาลัด ซึ่งดอกไม้ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้จากยุโรป 

 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวมุมสูงของเมืองดาลัด เต็มไปด้วยภูเขาป่าไม้เขียวขจีที่สลับซับซ้อน สายหมอกบางๆ และป่าสนอันหอมกรุ่น

 • เที่ยวชมพระราชวังบ่าวด่าย (Dinh Bao Dai) ของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม

11:30 :    รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร(มื้อที่ 7) 

 • โบสถ์ไก่ (Nha tho Con Ga) เป็นโบสถ์สไตล์ฝรั่งเศสที่ใหญ่และสวยงาม 

 • Crazy House บ้านที่มีรูปทรงแปลกตา 

 • น้ำตกดาแทงลา น้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัด 

19:00 : รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร(มื้อที่ 8) 

 • ช้อปปิ้งที่ ตลาดกลางคืนเมืองดาลัด

 • เข้าที่พัหและพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่สี่ :

6:00: บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) 

 • ชมแม่น้ำ

11:30 :รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 10) 

 • โบสถ์นอร์ทเธอดัม อายุกว่า 100 ปี ก่อสร้างแบบ NEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโฮจิมินห์ ความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตก ปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ 

19:00 : รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 11) 

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า :

6:00: รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 12) 

 • อุโมงค์กู่จี่ สถานที่ที่เปรียบเสมือนที่มั่นหลักและที่มั่นสุดท้ายของทหารเวียดกง ซึ่งเป็นกองกำลังของเวียตนามใต้ที่ไม่พอใจและต่อต้านรัฐบาล โดยได้รับการจัดตั้งก่อสร้างขึ้นโดยคอมมิวนิสต์เวียตนามเหนือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการสู้รบในสมรภูมิเวียตนามใต้ การขยายกำลังของเวียดกงเป็นไปอย่างรวดเร็วจากการจัดตั้งปี พ.ศ. 2507 กองกำลังเวียดกงได้ขยายเป็นกว่า 30,000 คน

11:30 : รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 13) 

 • ช้อปปิ้งที่ ตลาด เบ๋น แถ่ง ตลาดขายสินค้าเช่น รองเท้า คริสตัล กระเป๋า ของที่ระลึก สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย 

13:30 : นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ เพื่อกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบิน SGN-BKK (FD655 / 1550-1720)

 

Chia sẻ thông tin này tới bạn bè

ทัวร์อื่นๆ