สะหวันนะเขด เว้ ดานัง ฮอยอัน

สะหวันนะเขด เว้ ดานัง ฮอยอัน
Dalaco Travel

ทัวร์โคด์ : C4027RC

โรงแรม : | ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : ติดต่อ | ยานพาหนะ :

ออกเดินทางที่ : ตามสั่ง

จอง

ติดต่อ +84473009119  เพื่อสอบกามข้อมูลโดยตรง

 

DAY 1

v

มีรถรับคณะ ณ ด่านสะหวันนะเขต Ø ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านสะหวันนะเขต  / เดินทางเข้าสู่ประเทศเวียดนามตามเส้นทางหมายเลข R9 ä รับประทานอาหารกลางวัน / ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านชายแดนลาว-เวียดนาม ( แดนสะหวัน-ลาวบ่าว ) / เดินทางต่อไปยังเมืองกว๋างจริ ( QUANG TRI ) / ชมอุโมงค์วินห์มก ( VINH MOC TUNNEL )  Øเดินทางสู่เมืองเว้ ä รับประทานอาหารเย็น / พักในเมืองเว้

-

L

D

DAY 2

 

v

เที่ยวชมตัวเมืองเว้ Øพระราชวังด่ายโหน่ย ( DAI NOI )/ วัดเทียนหมู่ / ä รับประทานอาหารกลางวัน / เว้-ดานัง / แวะพักที่ร้านไข่มุก THANH TAM / เข้าชมหมู่บ้าน NON NUOC (งานแกะสลักหินอ่อน ) / ขอพรที่วัด LINH UNG / ä รับประทานอาหารเย็น / เที่ยวชมตัวเมืองดานังตามอัธยาศัย

B

L

D

DAY 3

v

ดานัง-ฮอยอัน / เที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน ( สมาคมฟุกเกี๋ยน-สะพานญี่ปุ่น-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองฮอยอัน ) ä รับประทานอาหารกลางวัน Øเดินทางสู่เมืองเว้ / ช็อปปิ้งตลาดดงบา (DONG BA) / ä รับประทานอาหารเย็น / ล่องเรือแม่น้ำเฮืองพร้อมฟังการบันเลงดนตรี / พักในเมืองเว้

B

L

D

DAY 4

v

เว้-ลาวบ่าว / ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านเวียดนาม-ลาว ( ลาวบ่าว- แดนสะหวัน ) ä รับประทานอาหารกลางวัน Ø เดินทางกลับสะหวันนะเขตตามเส้นทางเดิม

B

L

-

 

 

Chia sẻ thông tin này tới bạn bè

ทัวร์อื่นๆ