สะหวันนะเขด เว้ บานาฮิล ฮอยอัน

สะหวันนะเขด เว้ บานาฮิล ฮอยอัน
Dalaco Travel

ทัวร์โคด์ : C4037RC

โรงแรม : | ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : ติดต่อ | ยานพาหนะ :

ออกเดินทางที่ : ตามสั่ง

จอง

ติดต่อ +84473009119  เพื่อสอบกามข้อมูลโดยตรง

DAY 1

v

 • รับคณะที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะหวันนะเขต 

 • เดินทางสู่ประเทศเวียดนามตามเส้นทางหมายเลข R9 

 • รับประทานอาหารกลางวัน

 • ตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านชายแดนลาว-เวียดนาม ( แดนสะหวัน-ลาวบาว )

 • เดินทางต่อไปยังเมือง กว่าง จิ ( QUANG TRI )

 • ชมอุโมงค์วินห์มก ( VINH MOC TUNNEL )  

 • เดินทางสู่เมืองเว้ 

 • รับประทานอาหารเย็น

 • นำคณะเข้าที่พัก (โรงแรมที่เฮว้)

-

L

D

DAY 2

 

 

v

 • ชมเมืองเฮว้ 

 • พระราชวังด่าย โหน่ย ( DAI NOI )

 • วัดเทียนหมู่ 

 • รับประทานอาหารกลางวัน  

 • เดินทางเฮว้-ดานัง แวะพักระหว่างทาง

 • ชมหมู่บ้าน นอน เนื๊อก (NON NUOC) แกะสลักหินอ่อน 

 • ดานัง-ฮอยอัน

 • ชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน ( สมาคมฟุกเกี๋ยน-สะพานญี่ปุ่น-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองฮอยอัน ) 

 • รับประทานอาหารเย็น 

 • เที่ยวเมืองดานังตามอัธยาศัย

B

L

D

DAY 3

v

 • ดานัง-บานาฮิลล์ 

 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองดานัง 

 • รับประทานอาหารกลางวัน 

 • เดินทางสู่เมืองเว้ 

 • ช็อปปิ้งตลาด ดง บา (DONG BA)

 •  รับประทานอาหารเย็น 

 • ล่องเรือแม่น้ำเฮืองพร้อมฟังการบันเลงดนตรี

 • พักแรมในเมืองเว้

B

L

D

DAY 4

v

 • เว้-ลาวบาว 

 • ตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านเวียดนาม-ลาว ( ลาวบาว- แดนสะหวัน ) 

 • รับประทานอาหารกลางวัน 

 • เดินทางกลับสะหวันนะเชต

     

Chia sẻ thông tin này tới bạn bè

ทัวร์อื่นๆ