ฮานอย ฮาลอง

ฮานอย ฮาลอง
Dalaco Travel

ทัวร์โคด์ : N4026FD

โรงแรม : | ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 111$ | ยานพาหนะ :

ออกเดินทางที่ : ตามสั่ง

จอง

ติดต่อ +84473009119  เพื่อสอบกามข้อมูลโดยตรง

ฮานอย-ฮาลอง
 (4วัน3คืน)
•    วันแรก : 
8:35: มีรถปรับอากาศและไกร์รับท่านที่สนามบิน(สายการบินBKK-HAN (FD3700 / 0645-0835)  แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเที่ยวชมกรุงฮานอย. นำท่านเที่ยวชมวิหารวรรณกรรม หรือ วิหารวรรณคดี หรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่า วันเหมียว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลีไทโต อุทิศให้แก่ท่านศาสดาขงจื้อ วิหารนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม ในบริเวณวิหารแบ่งออกเป็นลาน มีกำแพงล้อมรอบ 5 แห่งด้วยกัน เมื่อรอดซุ้มประตูหลังประตูทางเข้าใหญ่เข้าไปข้างในเป็นทางเดินปูหิน สองข้างทางเดินเป็นบ่อน้ำ ผ่านลาน 2 แห่งแล้วจะเห็นประตูกำแพงใหญ่ชื่อว่า ได๋แถงห์โมน อันเป็นสัญลักษณ์ของกรุงฮานอย. ชมทะเลสาบตะวันตก,วัดเจดีย์เตริ่นกว็อก เป็นวัดที่มีเจดีเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม ทั่วบริเวณมีบรรยากาศที่ร่มรื่น และมีต้นไม้ดัดแคระในกระถางมากมาย มีแผ่นหินอายุตั้งแต่ปี ค.ศ.1639 นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สีชมพู ไล่ระดับเป็นชั้นๆขึ้นไปประมาณ 10 ชั้น และมีชายคายื่นออกมาคลุมเจดีย์แต่ละชั้น คล้ายๆกับเจดีย์ของญี่ปุ่น แต่ละชั้นมีพระพุทธรูปสีขาวประดิษฐานอยู่ในช่องรอบเจดีย์
11:30: เชีญท่านรับประทานอาหารเที่ยง(มื้แรก) หลังอาหารนำท่านออกเดีนทางสู่ฮาลอง มีฮาลองเบย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวนอุทยานแห่งชาติแคทบาอันประกอบ ด้วยพฤกษานานาพันธุ์ทะเลสาบ น้ำจืดและชายหาดที่สวยงามจนองค์การยูเนสโก้ ประกาศให้เป็นมรดกโลกอันดับที่ 5   
18:00 : นำท่านเข้าสู่ที่พัก, ชำระร้างกาย และรับบริการอาหารเย็น(มื้ที่2). หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง (Night Market) เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง แล้วพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักแรมที่ฮาลอง)
•    วันที่2:
6:00 บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้ที่3) . นำท่านสู่ หลังอาหารนำท่านลงเรือ ฮาลองเบย์ (ชึ้งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของ เวียดนามเหนือ) ลัดเลาะไปตามเกาะแก่งต่างๆกว่า 3,000 เกาะซึ่งสวยงามจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นกุ้ยหลินแห่ง เวียดนาม.ภายในบริเวณอ่าว เต็มไปด้วย เรือสำเภาและสำปั้นที่ล่องอย่างช้า ๆทำให้เกิดทัศนียภาพอันสวยงามถือได้ว่าเป็นอ่าวที่สวยที่สุดของเวียดนามและได้รับการขนานนามว่าเป็น “สิ่งมหัศจรรย์ของโลก”ชมความสวยงามของเกาะที่มีรูปร่างคล้ายสัตว์แปลกๆนานาชนิดบนน้ำทะเลสีฟ้า) นำท่านล่องเรือเที่ยวชมด้วยโปรแกรม 4ชั่วโมง นำท่านสู่: ถ้ำกรุงพระเจ้าหรือพระราชวังสวรรค์ ซึ่งภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อยรูปร่างแปลกตามีการจัดแสง สี อย่างสวยงามให้ท่านชมอย่างเพลิดเพลิน, โขนไก่ชนชึ้งเป็นเกาะรูปไก่  พร้อมบริการอาหารกลางวันบนเรือแบบซีฟู๊ด (มื้อที่ 4)
13:00 : หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม Ho Hoan Kiem) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ชม วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน Ngoc Son) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่าอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบคืนดาบ ข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้าม สะพานเทฮุก (The Huc) หรือ สะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย. นำท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งแสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และหาชมได้ที่นี่ที่เดียว
19:00: บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
•    วันที่สาม: 
6:00: บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางเที่ยวชม สุสานโฮจิมินห์ จู่ติกโอจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho chi Minh) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม (สุสานโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ และช่วงในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน จะปิดบริการครับ) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 ใช้สำหรับบรรจุศพอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชมบ้านพักโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว 
11:30: เชีญท่านรับบริการอาหารเที่ยง(มื้ที่7) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กับจัตุรัสบาดิงห์ เป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่ มีการจัดแสดงนิทรรศการมากมาย มีการถ่ายภาพขาวดำ ในสมัยสงคราม ซึ่งจะได้เห็นความเป็นอยู่ของเหล่าทหารกู้ชาติอีกด้วยและเรื่องราวการสู้รบในสมัยครามเวียดนาม ชมพิพิธภัณฑ์ทหาร สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการประกาศอิสรภาพและการรวมชาติของชาวเวียดนาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทำสงครามกับมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา โดยภายในพื้นที่ได้นำซากเครื่องบินทิ้งระเบิด B52 มาจัดให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความโหดร้ายของสงคราม เมื่อเข้าไปด้านในก็มีภาพถ่ายของนักรบที่ร่วมกันชนะสงคราม เครื่องแบบทหารอเมริกา และยังมีโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กๆ ซึ่งฉายภาพช่วงท้ายๆ ของสงครามเวียตนาม
16:00: บริการอาหารเย็น(มื้ที่8) จากนั้นให้นำท่านช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ย่านถนน 36 สาย แหล่งรวมสินค้าโอท๊อป เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับมากมาย ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมาย แล้วพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
•    วันที่สี่:
6:00 บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้ที่9) แล้วนำท่านสู่สนามบินเดินทางกลับกรุงเทพโดยสายการบิน HAN-BKK ( FD3701 / 0910-1100 )

 

Chia sẻ thông tin này tới bạn bè

ทัวร์อื่นๆ