โฮจิมินห์ ฟานเทียด มุยเน่ ดาลัด

โฮจิมินห์ ฟานเทียด มุยเน่ ดาลัด
Dalaco Travel

ทัวร์โคด์ : S4026VN

โรงแรม : | ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 136$ | ยานพาหนะ :

ออกเดินทางที่ : ตามสั่ง

จอง

ติดต่อ +84473009119  เพื่อสอบกามข้อมูลโดยตรง

นครโอจีมินห์ – ฟานเทียด – มุยเน่ – ดาลัด
( 4วัน3คืน )
•    วันแรก :
12:00: รับที่สนามบิน  (เที่ยวบิน BKK-SGN (VN850 / 1120-1250) บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟานเทียด ชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนามภาคใต้ระหว่างการเดินทางชมวิวทิวทัดสองข้างทางและบรรยาการที่แวดล้อมไปด้วยภูเขา
18:00:     บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย.
•    วันที่สอง :
6:30 :  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านชม ทะเลทรายสีแดงมุ่ยเน่ ( Red and White sand dunces ) ภูเขาทรายสีแดงกว้างไกลสุดสายตา ชมความสวยงามบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย ชมวิวทิวทัศน์ และเล่นสไลด์เดอร์บนสันทราย จากนั้นชมซุ่ยเทียน หรือ แคนยอนเมืองมุยเน่ ด้วยการเดินเท้าแช่น้ำที่ลำธารแปลกตาของ Fairy Streamจากลำธารเล็กๆ ไหลผ่านภูมิประเทศหลากสี มองมุมสูงก็แปลกตาดี ต้องเดินทาง 1 กิโลเมตรซึ่งต้องเดินลุยน้ำระดับประมาณข้อเท้า  แนะนำให้ใส่รองเท้าแตะ หรือ รองเท้ารัดส้น และสวมกางเกงขาสั้นหรือแบบที่พับขากางเกงได้ง่าย จากนั้นไปถ่ายรูปหมู่บ้านชาวประมง (อ่าวจอดเรือมุยเน่) เรือนับร้อยๆ ลำมาหลบพายุและคลื่น ชมวิวทิวทัศน์อ่าวจอดเรือ วิถีชีวิตชาวประมงและชมเรือกระด้งวงกลม เอกลักษณ์เฉพาะของเรือพื้นบ้านของมุยเน่ เชิญถ่ายรูปเรือกระด้ง เรือประมงตามอัธยาศัย11:30 :.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 4)  หลังอาหารนำท่านออกเดีนทางสู่เมืองดาลัด ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างทาง 
19:00 : ถึงเมืองดาลัด ปารีสตะวันออก เป็นเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหุบเขาแห่งความรักชมบ้านสไตล์แปลกๆ โดยฝีมือของลูกชายประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียตนามซึ่งจบสถาปัตยกรรมจากฝรั่งเศสแล้วได้แรงบันดาลใจที่จะสร้างบ้านทรงแปลกๆ เป็นโพรงต้นไม้ หน้าคนอยู่บนเนินเขาดาลัดได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเวียตนาม มีอุณหภูมิเย็นสบายตลอดทั้งปี ราว 15-25 องศาเซลเซียส  จากนั้นรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 5)  หลังอาหารนำเข้าที่พัก พักผ่อนอิสระ
•    วันที่สาม :
6:00: บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านชมสวนดอกไม้เมืองหนาวของเมืองดาลัดส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้จากยุโรป จากนั้นนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวทิวทัศน์ในมุมสูงของเมืองดาลัด ด้วยเนินเขาเขียวขจีที่สลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆ และป่าสนอันหอมกรุ่นเป็นเมืองที่มีบรรยากาศเย็นและบ้านเรือนโรแมนติก ซึ่งโอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์ชมความงดงามของทะเลสาบเตวียนลัม  หรือ  เตวียนลาม (Tuyen Lam Lake)    ลงจากกระเช้าแล้วเที่ยวชมวัดตั๊กลัม
เที่ยวชมพระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (Dinh Bao Dai) ของจักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม
11:30 : บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านชม โบสถ์รูปไก่ เป็นโบสถ์สไตล์ฝรั่งเศษสที่ใหญ่และสวยงาม ชม Crazy House ชมบ้านตุ๊กตาที่มีรูปทรงแปลกตา นำท่านไปชม น้ำตกดาทันลา น้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัด โดยท่านจะได้สนุกกับการนั่งรถรางลงไปดูน้ำตก น่าตื่นเต้นประทับใจ
19:00 : บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดตรีเมืองดาลัดแล้วพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
•    วันที่สี่ :
6:00: บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านนั่งเครื่องบิน สายการบิน เวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ DLI-SGN VN1383 (07:50 – 08:40) สู่นครโฮจิมินห์
08:30 :   เดินทางถึงท่าอากาศยานตันเซินเยิท รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านชมที่ทำการไปรษณีย์กลาง ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล จากนั้นชม โบสถ์นอร์ทเธอดัม อายุกว่า 100 ปี ก่อสร้างแบบ NEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโฮจิมินห์ซิตี้ ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตก ปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน เชิญท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
11:30 : บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนถัน ตลาดสินค้าพื้นเมืองเช่น รองเท้า คริสตัล กระเป๋า ของที่ระลึก สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย 
 5:30 : นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ เพื่อกลับสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบิน HAN-BKK VN853 17:00 - 18:30

 

 

 

 

 

Chia sẻ thông tin này tới bạn bè

ทัวร์อื่นๆ