มุกดาหาร เว้ ดานัง ฮอยอัน

มุกดาหาร เว้ ดานัง ฮอยอัน
Dalaco Travel

ทัวร์โคด์ : C3015RC

โรงแรม : | ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : 104$ | ยานพาหนะ :

ออกเดินทางที่ : ตามสั่ง

จอง

ติดต่อ +84473009119  เพื่อสอบกามข้อมูลโดยตรง

 

DAY 1

v

รถมารับ คณะ ฯ ที่มุกดาหาร Ø ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต )/ เดินทางสู่ประเทศเวียดนามตามเส้นทางหมายเลข R9 ä บริการอาหารกลางวัน / ทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านชายแดนลาว-เวียดนาม ( แดนสะหวัน-ลาวบาว ) /  เดินทางต่อไปยังเมืองดานัง ä บริการอาหารเย็น / พักแรมในเมืองดานัง  

-

L

D

DAY 2

 

v

ดานัง-ฮอยอัน / ชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน ( สมาคมฟุกเกี๋ยน-สะพานญี่ปุ่น-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองฮอยอัน ) ä บริการอาหารกลางวัน Øเดินทางสู่เมืองเว้ /วัดเทียนหมู่ / พระราชวังช่วงเหงียน ( DAI NOI )/ ช็อปปิ้งตลาด DONG BA / ä บริการอาหารเย็น / ล่องเรือแม่น้ำเฮืองพร้อมฟังการบันเลงดนตรี / พักแรมในเมืองเว้

B

L

D

DAY 3

v

เว้-ลาวบาว / ทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านเวียดนาม-ลาว ( ลาวบาว- แดนสะหวัน ) ä บริการอาหารกลางวัน Ø เดินทางกลับมุกดาหารตามเส้นทางเดิม

B

L

-

 

 

Chia sẻ thông tin này tới bạn bè

ทัวร์อื่นๆ