สะหวันนะเขด เว้ ดานัง ฮอยอัน

สะหวันนะเขด เว้ ดานัง ฮอยอัน
Dalaco Travel

ทัวร์โคด์ : C4027RC

โรงแรม : | ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 119$ | ยานพาหนะ :

ออกเดินทางที่ : ตามสั่ง

จอง

ติดต่อ +84473009119  เพื่อสอบกามข้อมูลโดยตรง

 

DAY 1

v

รถมารับ คณะ ฯ ณ ด่านสะหวันนะเขต Ø ทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านสะหวันนะเขต  / เดินทางสู่ประเทศเวียดนามตามเส้นทางหมายเลข R9 ä บริการอาหารกลางวัน / ทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านชายแดนลาว-เวียดนาม ( แดนสะหวัน-ลาวบาว ) /  เดินทางต่อไปยังเมืองกว๋างตริ ( QUANG TRI ) / ชมอุโมงค์วินห์มก ( VINH MOC TUNNEL )  Øเดินทางสู่เมืองเว้ ä บริการอาหารเย็น / พักแรมในเมืองเว้

-

L

D

DAY 2

 

v

ชมตัวเมืองเว้ Øพระราชวังช่วงเหงียน ( DAI NOI )/ วัดเทียนหมู่ / ä บริการอาหารกลางวัน / เว้-ดานัง / แวะเข้าห้องน้ำที่ร้านไข่มุก THANH TAM / เข้าชมหมู่บ้าน NON NUOC (งานแกะสลักหินอ่อน ) / ขอพรที่วัด LINH UNG / ä บริการอาหารเย็น / ชมตัวเมืองดานังตามอัธยาศัย

B

L

D

DAY 3

v

ดานัง-ฮอยอัน / ชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน ( สมาคมฟุกเกี๋ยน-สะพานญี่ปุ่น-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองฮอยอัน ) ä บริการอาหารกลางวัน Øเดินทางสู่เมืองเว้ / ช็อปปิ้งตลาด DONG BA / ä บริการอาหารเย็น / ล่องเรือแม่น้ำเฮืองพร้อมฟังการบันเลงดนตรี / พักแรมในเมืองเว้

B

L

D

DAY 4

v

เว้-ลาวบาว / ทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านเวียดนาม-ลาว ( ลาวบาว- แดนสะหวัน ) ä บริการอาหารกลางวัน Ø เดินทางกลับสะหวันนะเชตตามเส้นทางเดิม

B

L

-

 

 

Chia sẻ thông tin này tới bạn bè

ทัวร์อื่นๆ